ניתוח זכויות בנייה                             מקסימום תמורות לדיירים                            גיבוש הדיירים                                     
                    גיבוש מפרט טכני                                                                   
     בחירת יועצים                                      ניהול מכרז יזמים
ניהול לו"ז
תכנון אופטימלי
שיווק ומכירת פרויקטים
מנהלת דיירים להתחדשות עירונית
                      ליווי תכנון לטובת השיווק                            תמחור וסקרי שוק                              ניהול פרסום וחשיפה                                 ניהול המכירות
גשר
phone, phone, contact, telephone, support, call
calculate, calculate, sum, calculator, compute, math, arithmetic
envelop3, envelop, mail, email, contact, letter
09-7747584
054-6070007
ami@gesher-pro.com