מנהלת דיירים להתחדשות עירונית          
 

מנהלת דיירים - חובה בכל פרויקט התחדשות עירונית

 
גשר-מנהלת הדיירים להתחדשות עירונית מספקת לכם הדיירים פתרון מושלם בכל הקשור בגיבוש פרויקט התחדשות עירונית בבנינכם
 
 
מגוון השירותים שיוענקו לדיירים יכללו בין היתר:
 • ניתוח זכויות בנייה ואפשרויות תכנון ע"פ הנחיות הרשות המקומית
 • הכנת דו"ח ייתכנות עבור הפרויקט החדש והצגתו לדיירים
 • סיוע בגיבוש 80% מהדיירים להסכמה עקרונית לפרויקט
 • פגישות אישיות עם כל דייר ככל וידרש לטובת הסברים ופתרונות
 • תיאום ציפיות וגיבוש התמורה הריאלית לדיירים
 • בחירת עו"ד ומפקח בנייה בשיתוף הנציגות לטובת ליווי הדיירים לאורך חיי הפרויקט
 • קביעת מנגנון הקצאת דירות התמורה, מיקומן בבניין החדש, כיוון וקומה
 • גיבוש והכנת מפרט טכני אשר יהווה חלק מתנאי ההתקשרות עם יזם
 • ע"פ צורך תוכן תכנית קומה טיפוסית בה תוצגנה דירות התמורה
 • הכנה וניהול מכרז יזמים ע"פ קריטרינים שיוכתבו מראש ע"י המנהלת והדיירים
 • מעורבות ופיקוח עליון על תהליך המו"מ המשפטי
 • ניהול לו"ז ודיווח שוטף לדיירים
 • סיוע וגיבוי מקצועי לדיירים לאורך כל שלבי התהליך
 • שכר טרכתנו מותנה בהצלחה וישולם ע"י היזם הנבחר ע"פ התעריפים המקובלים בענף
 גישור בין הדיירים ליזם הנבחר לאחר בחירתו

במקרים רבים גם לאחר בחירת יזם ע"י הדיירים מתעוררות מחלוקות ואי הבנות בין הצדדים, מחלוקות אלו עלולות לגרום למתחים, סכסוכים, עיכוב ואף לעצירה מוחלטת של קידום הפרויקט.
גשר כגורם מקצועי, מנוסה הפועל בשקיפות ואמינות תבדוק עבור הצדדים את הנושאים שבמחלוקת, לרבות התכנותו הכלכלית של הפרויקט,הפרוגרמה התכנונית,תמורות הדיירים וכו'. אנו נסביר ונמליץ על פתרונות חלופיים ונפעל לגישור בין הצדדים לטובת המשך קידום הפרויקט.

 
              ובכל מקרה לא ישפיע על כדאיות הפרויקט והתמורות לדיירים
phone, phone, contact, telephone, support, call
calculate, calculate, sum, calculator, compute, math, arithmetic
envelop3, envelop, mail, email, contact, letter
09-7747584
054-6070007
ami@gesher-pro.com